Naruto Live action

4 th hokage [ayah Naruto] = Takeshi Kaneshiro
Sakura = Katie Leung ( pacar Harry Potter )

Sasuke = Kanata Hongo

Gai = Cung Lie
dan ini dia yang ditunggu tunggu
Naruto = Josh Hutcherson